Nhà thép tiền chế

    Nhà xưởng công nghiệp

    Nhà xưởng trong tiếng Anh gọi là “Factory”, trong tiếng Trung được gọi là “工厂”. Nhà xưởng là nhà máy, xưởng sản xuất với diện tích, quy mô lớn phục vụ cho tất cả các ngành công nghiệp. Nhà xưởng là nơi tập trung nguồn nhân lực và trang thiết bị máy móc nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy trình sản xuất, bảo quản hoặc vận chuyển các loại hàng hóa sử dụng trong những ngành công nghiệp.

    Giá: Liên hệ

    0976076220