Author Archives: cmivietnam

cau truc treo 1 tan 8

07/11/2022

Ưu điểm của cầu trục châu âu

Khái niệm về cầu trục châu âu xuất hiện trong ngành công nghiệp trong những năm gần đây. Mục đích dùng để phân biệt với những cầu trục thiết kế