Cổ góp điện dùng cho cầu trục, cổng trục và rulo cuốn cáp

Cổ góp điện 3 pha, cổ góp điện 4 pha…phù hợp dùng cho cầu trục, cổng trục, rulo dùng trong trong ngành luyện thép, xi măng, nhiệt điện, mía đường và thủy điện.

Cổ góp điện là gì

Cổ góp điện gồm những lá đồng ghép lại thành mặt trụ tròn, giữa các lá đồng là mica cách điện. Cổ góp điện hay vành trượt tiếp điện là thiết bị để đưa điện ra hoặc vào cho cơ cấu quay thường được sử dụng cho động cơ điện, Ru lô quấn nhả cáp điện.

Một bộ cổ góp điện gồm: ống trụ làm bằng vật liệu cách điện, bên ngoài là các vành tròn bằng đồng. Chổi than của bộ cổ góp điện quẹt lên các vành đồng lấy điện cung cấp cho rulo, cổng trục cầu trục hoạt động.

Sau quá trình hoạt động chổi than sẽ bị mòn cần phải thay thế.

Cổ góp điện 3 pha

Cổ góp điện 3 pha

Cổ góp điện 3 pha là hình trụ tròn các vành góp quấn quanh, chổi than, giá đỡ chổi than. Cổ góp điện 3 pha dễ dàng lắp đặt có nhiều loại nhau được chế tạo sẳn như 2P, 3P, 4P, 6P, 8P việc thay thế chổi than rất dễ dàng khi bị mòn, đảm báo tiếp xúc tốt giữa chổi than với vành góp.

Cổ góp điện 3 pha thường phải được che kín tránh bị ướt khi vận hành nếu không sẽ gây ra hiện tượng bị chập điện giữa các vành góp.

Cổ góp điện 4 pha

Cổ góp điện 4 pha

Cổ góp điện 4 pha gồm 4 vành, 4 giá chổi, 8 chổi than và 1 giá đỡ chổi than.

Cổ góp lấy điện 4 pha (vành trượt tiếp điện 4 vành) dùng cho động cơ điện, Rulo quấn nhả cáp điện dùng cho cổng trục, cầu trục. Cổ góp điện 4 pha sử dụng các loại chổi than J164 với đường kính trong và đường kính ngoài khác nhau được làm bằng đồng carbon và giá đỡ chổi than đồng bộ.

Cổ góp điện các loại

Cổ góp điện loại 3P qui cách 25x65x72

Cổ góp điện loại 3P qui cách 30x65x72

Cổ góp điện loại 3P qui cách 40x65x72

Cổ góp điện loại 3P qui cách 45x75x90

Cổ góp điện loại 3P qui cách 65x75x90

Cổ góp điện loại 3P qui cách 65x140x125

Cổ góp điện loại 4P qui cách 25x65x72

Cổ góp điện loại 4P qui cách 30x65x72

Cổ góp điện loại 4P qui cách 40x65x72

Cổ góp điện loại 4P qui cách 45x75x90

Cổ góp điện loại 4P qui cách 65x75x90

Cổ góp điện loại 6P qui cách 25x65x72

Cổ góp điện loại 6P qui cách 30x65x72

Cổ góp điện loại 6P qui cách 40x65x72

Cổ góp điện loại 6P qui cách 45x75x90

Cổ góp điện loại 6P qui cách 65x75x90

Cổ góp điện loại 8P qui cách 25x65x72

Cổ góp điện loại 8P qui cách 30x65x72

Cổ góp điện loại 8P qui cách 40x65x72

Cổ góp điện loại 8P qui cách 45x75x90

Cổ góp điện loại 8P qui cách 65x75x90

Sưu tầm

0/5 (0 Reviews)

Các tin liên quan

0976076220