Kiểm tra và bảo trì dự phòng

Kiểm tra và bảo trì dự phòng cấu trục

Những giám sát viên được cấp chứng nhận và các kỹ thuật viên được đào tạo của CMI Crane sẽ cung cấp những đánh giá chính xác về tình trạng của thiết bị. Họ đánh giá rủi ro, xác định các cơ hội cải tiến và đưa ra khuyến nghị.

Chương trình bảo trì dự phòng là rất quan trọng trong việc cải thiện mức độ an toàn và năng suất. Bảo trì dự phòng có thể giảm thời gian ngừng hoạt động và nâng cao độ tin cậy. Chúng tôi cung cấp gói dịch vụ bảo trì chủ động phù hợp theo nhu cầu của thiết bị, ứng dụng và chu kỳ làm việc của khách hàng.

 

 

Các phương pháp bảo trì cầu trục

Kiểm tra bảo dưỡng dự phòng xác định các rủi ro và cơ hội cải tiến. Với kinh nghiệm dồi dào và chuyên nghiệp chúng tôi có thể đưa ra hàng loạt các hoạt động bảo trì dự phòng để phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.

Bảo dưỡng thường xuyên, chẳng hạn như điều chỉnh và bôi trơn được thực hiện để duy trì hoạt động của thiết bị, đồng thời đáp ứng các hướng dẫn bảo trì của nhà sản xuất.

Kiểm tra tuân thủ được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu pháp luật. Chuyên viên kỹ thuật của CMI Crane được đào tạo các quy định an toàn về cầu trục của địa phương. Tại một số quốc gia, các quy định yêu cầu cần có bên thứ ba.

Các nhiệm vụ kiểm tra và bảo trì dự phòng cần thiết này được bao gồm trong các gói dịch vụ bảo trì. Các gói dịch vụ của chúng tôi được kết hợp để tạo nên Chương trình bảo trì.

0/5 (0 Reviews)

Các tin liên quan

0976076220