Tag Archives: cầu trục

cau truc treo 1 tan 8

07/11/2022

Ưu điểm của cầu trục châu âu

Khái niệm về cầu trục châu âu xuất hiện trong ngành công nghiệp trong những năm gần đây. Mục đích dùng để phân biệt với những cầu trục thiết kế

1 2

08/09/2021

Bàn giao cầu trục tại Vĩnh Phúc

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 42 dự án đầu tư của Nhật Bản với tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD, trong đó có nhiều