Tìm hiểu chế độ làm việc của cầu trục theo tiêu chuẩn FEM

Trong thiết kế cầu trục và các bộ phận cấu thành của cầu trục , cần phải xét đến chế độ hoạt động mà thiết bị và các bộ phận phải thực hiện trong thời hạn khai thác sử dụng chúng. Nhằm mục đích này chế độ làm việc của cầu trục được phân như sau :

  • Phân loại cầu trục theo tổng thể ;
  • Phân loại các cơ cấu máy riêng biệt theo tổng thể.

Việc phân loại này dựa trên 2 tiêu chuẩn:

  • Tổng thời gian khai thác sử dụng của hạng mục đang xét  ;
  • Tải dưới móc cẩu , phổ tải trọng hoặc phổ ứng suất đối với hạng mục đang xét .

Phân loại cầu trục theo tổng thể

Cầu trục theo tổng thể được phân loại theo tám ( 08 ) nhóm, được ấn định bằng các ký hiệu  A1 , A2 .……., A8 , dựa trên mười (10) cấp sử dụng và bốn (04) phổ tải trọng.

Cấp phổ tải

nâng

Cấp sử dụng
U0U1U2U3U4U5U6U7U8U9
 

Q1

Q2

Q3

Q4

 

A1

A1

A1

A2

A1

A1

A2

A3

A1

A2

A3

A4

A2

A3

A4

A5

A3

A4

A5

A6

A4

A5

A6

A7

A5

A6

A7

A8

A6

A7

A8

A8

A7

A8

A8

A8

A8

A8

A8

A8

Tổng quan việc phân loại các thiết bị nâng theo tổng thể được xem trong bảng dưới đây

Kiểu thiết bị

Các đặc điểm chủ yếu liên quan đến bản chất sử dụng thiết bị ( 1 )Nhóm th. Bị

 

Tham

chiếu

Kiểu thiết bị

1Các thiết bị nâng vận hành bằng thủ công ( tời quay tay )A1 – A2
2Các cần cẩu dùng trong xây lắpA1 – A2
3Các cần cẩu dùng trong tháo, lắp cho các nhà máy điện, cho các xưởng máy v.vA2 – A4
4Các  băng tải  dùng để nạp nhiên liệuDùng móc cẩuA5
5Các  băng tải  dùng để nạp nhiên liệuDùng gầu ngoạm hoặc nam châm điệnA6 – A8
6Các cần cẩu trong phân xưởng  A3 – A5
7Các cầu trục kiểu di động , các cần cẩu dùng để đập phá bằng qủa tạ,Các cần cẩu dùng trong nhà máy  phá dỡDùng gầu ngoạm hoặc nam châm điệnA6 – A8
8Các cần cẩu  gầu  đúc  rót trong xưởng luyện kimA6 – A8
9Các cần cẩu dùng trong hầm lòA8
10Các cần cẩu dùng để tháo khuôn đúc, mở lò đốtA8
11Các cần cẩu dùng trong xưởng rèn thépA6 – A8
12.a

 

12.b

Các cần cẩu xếp dỡ hàng tại cầu cảng, các cẩu container

Các cần cẩu cầu cảng khác ( với gầu ngoạm và/ hoặc với cần quay )

Dùng Móc hoặc dầm co-duỗi kiểu ống lồng

Dùng móc

A5 – A6

 

A4

13Các cần cẩu xếp dỡ hàng tại cầu cảng, Các cần cẩu cầu cảng  với gầu ngoạm và/ hoặc với cần quayDùng gầu ngoạm hoặc nam châm điệnA6 – A8
14Các cần cẩu ụ tàu , cần cẩu cần quay trong xưởng đóng tàu,

Các cần cẩu có cần dùng để tháo rã máy

Dùng móc cẩuA3 – A5
15Các cần cẩu cầu tàu ( kiểu cần quay , kiểu cổng ) , Các cần cẩu nổi và Các cần cẩu đũa trên phao nổiDùng móc cẩuA5 – A6

 

16Các cần cẩu cầu tàu  ( kiểu cần quay , kiểu cổng), Các cần cẩu nổi và Các cần cẩu đũa trên phao nổiDùng gầu ngoạm hoặc nam châm điệnA6 – A8
17Các cần cẩu nổi và Các cần cẩu đũa trên phao nổi chuyên dùng cẩu tải nặng ( thường lớn hơn 100 tấn )A2 – A3
18Cần cẩu trên boong tàuDùng móc cẩuA3 – A4
19Cần cẩu trên boong tàuDùng gầu ngoạm hoặc nam châm điệnA4 – A5
20Cần cẩu tháp dùng trong xây dựng nhàA3 – A4
21Các cần cẩu  cần đũaA2 – A3
22Các cần cẩu  chạy trên đường ray cho phép tàu  hỏa  chui quaA4

Phân loại các cơ cấu máy riêng biệt theo tổng thể

Vì các thiết bị nâng cùng kiểu có thể được khai thác sử dụng theo những cách rất khác nhau, việc phân nhóm chỉ ra trong bảng này chỉ có thể xem như một kiểu phân loại thôi.  Đặc biệt, trong đó có chỉ ra một kiểu thiết bị được phân vào nhiều nhóm. Do vậy,cần phải biết chắc chắn cơ cấu máy được đặt vào cấp sử dụng nào và phổ tải trọng nào trên cơ sở tổng thời gian sử dụng và phổ tải trọng của cơ cấu máy và kết qủa là xác định được cơ cấu máy thuộc nhóm nào.

Trên cơ sở cấp sử dụng và cấp phổ tải trọng của chúng, tổng thể các cơ cấu máy có thể được xếp loại vào một trong tám (08) nhóm M1, M2,  ……, M8.

Kiểu  thiết  bị

Các đặc điểm chủ yếu liên quan đến bản chất sử dụng (1)

Kiểu cơ cấu máy

Tham

chiếu

Kiểu thiết bịNâng / hạ tảiQuay cầnNâng/ hạ cầnChạy ngangChạy dọc
1Các thiết bị nâng vận hành bằng thủ công ( tời quay tay )M1M1M1
2Các cần cẩu dùng trong xây lắpM2-M3M2-M3M1-M2M1-M2M2-M3
3Các cần cẩu dùng trong tháo, lắp cho các nhà máy điện, cho các xưởng máy v.vM2M2M2
4Băng tải nạp nhiên liệuDùng móc cẩuM5-M6M4M4-M5M5-M6
5Băng tải nạp nhiên liệuDùng gầu ngoạm hoặc nam châm điệnM7-M8M6 

M6-M7

 

M7-M8
6Các cần cẩu trong  phân xưởngM6M4M4M5
7Các cầu trục kiểu di động , các cần cẩu đập phá bằng qủa tạ; Các cần cẩu dùng trong xuởng  phá dỡDùng gầu ngoạm hoặc nam châm điệnM8M6M6-M7M7-M8
8Các cần cẩu  gầu  đúc  rót trong xưởng luyện kimM7-M8M4-M5M6-M7
9Các cần cẩu dùng trong hầm lòM8M6M7M8
10Các cần cẩu dùng để tháo khuôn đúc, mở lò đốtM8M6M7M8
11Các cần cẩu dùng trong xưởng rènM8M5M6
12.a

 

 

12.b

Các cần cẩu xếp dỡ hàng tại cầu cảng, các cẩu container

 

Các cần cẩu cầu cảng khác ( với gầu ngoạm và/ hoặc với cần quay )

Dùng Móc hoặc dầm co-duỗi kiểu ống lồng

 

Dùng móc

M6-M7

 

 

M4-M5

M5-M6

 

 

M4-M5

 

M3-M4

 

 

 

M6-M7

 

 

M4-M5

M4-M5

 

 

M4-M5

13Các cần cẩu xếp dỡ hàng tại cầu cảng, Các cần cẩu cầu cảng  với gầu ngoạm và/ hoặc với cần quayDùng gầu ngoạm hoặc nam châm điện

 

M8M5-M6M3-M4M7-M8M4-M5
14Các cần cẩu ụ tàu , cần cẩu cần quay trong xưởng đóng tàu,

Các cần cẩu có cần dùng để tháo rã máy

Dùng móc cẩuM5-M6M4-M5M4-M5M4-M5M5-M6
15Các cần cẩu cầu tàu ( kiểu cần quay , kiểu cổng ) , Các cần cẩu nổi và Các cần cẩu  cần đũa trên phao nổiDùng móc cẩuM6-M7M5-M6M5-M6M3-M4
16Các cần cẩu cầu tàu  ( kiểu cần quay , kiểu cổng), Các cần cẩu nổi và Các cần cẩu đũa trên phao nổiDùng gầu ngoạm hoặc nam châm điệnM7-M8M6-M7M6-M7M4-M5
17Các cần cẩu nổi và Các cần cẩu đũa trên phao nổi chuyên dùng cẩu tải nặng ( thường lớn hơn 100 tấn ) 

 

 

 

M3-M4M3-M4 

M3-M4

 

18Cần cẩu trên boong tàuDùng móc cẩuM4M3-M4M3-M4M2M3
19Cần cẩu trên boong tàuDùng gầu ngoạm hoặc nam châm điệnM5-M6M3-M4M3-M4M4-M5M3-M4
20Cần cẩu tháp dùng trong xây dựng nhàM4M5M4M3M3
21Các cần cẩu  cần đũaM2-M3M1-M2M1-M2
22Các cần cẩu  trên đường ray cho phép tàu  hỏa  chạyM3-M4M2-M3M2-M3

Việc lựa chọn thiết bị với chế độ làm việc sai sẽ một là gây lãng phí, hai là gây quá tải thiết bị. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn lựa chọn được cầu trục và thiết bị nâng phù hợp với chế độ làm việc mà cơ sở của bạn sử dụng.

0/5 (0 Reviews)

Các tin liên quan

0976076220