Tiêu chuẩn kiểm tra các bước chế tạo dầm cầu trục

Chế tạo dầm cầu trục là bước rất quan trọng để cấu tạo nên 01 bộ cầu trục chất lượng. Đây là công đoạn đòi hỏi quy trình kiểm tra khắt khe cũng như kinh nghiệm dày dạn của đơn vị sản xuất. Việc chế tạo cầu trục theo kinh nghiệm, áng chừng các hệ số an toàn dễ gây ra các tai nạn thương tâm cho công nhân vận hành trong nhà máy. Bạn có kinh nghiệm sản xuất kết cấu thép không đồng nghĩa với việc bạn có thể chế tạo một bộ cầu trục tiêu chuẩn phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn thiết bị nâng.Sau đây chúng tôi xin giới thiệu các bước kiểm tra chế tạo để giúp khách hàng hiểu được tiêu chuẩn để tạo nên dầm cầu trục chất lượng như thế nào.

Bước 1 : Tạo phôi chế tạo dầm cầu trục

1.Sai số về chiều rộng cắt phôi trên tấm đỉnh, tấm đáy và tấm thành cho phép ±1mm..

Dung sai cắt phôi
Dung sai cắt phôi

Trong trường hợp tấm thành cắt độ vồng thì phải tuân thủ theo bản vẽ cắt phôi từ phòng công nghệ, nhưng sai số về chiều rộng cũng không được phép vượt quá ±1mm.

2.Độ không phẳng cho phép trên bề mặt tấm sau khi cắt.

Dung sai do phang phoi
Dung sai độ phẳng phôi

3.Sai số cho phép khi tạo phôi tấm vách.

Tao phoi tam vach
Dung sai tạo phôi tấm vách

Bước 2: Tổ hợp thép kết cấu chế tạo dầm hộp

1.Các sai số cho phép khi gá tấm vách vào tấm đỉnh

Dung sai ga tam vach vao tam dinh
Dung sai gá tấm vách vào tấm đỉnh

Δa = a1-a2.

Δa ≤ 1.

Khi B ≤ 400 thì s ≤ 1.

Khi B > 400 thì s ≤ 2.

Ga tam vach
2. Dung sai gá tấm vách
  • Chênh lệch độ cao giữa 2 tấm thành:
Chenh lech do cao tam thanh
Dung sai chênh lệch độ cao tấm thành

3. Sai số về độ không phẳng của tấm thành

Sai số về độ không phẳng của tấm thành sau khi hàn hoàn thiện  s ≤ t/2.

Trong đó:          s là độ không phẳng.

t là chiều dày tấm thành.

Do khong phang tam thanh
Độ không phẳng tấm thành

4. Độ vồng

– Độ vồng phải luôn luôn tuân thủ theo bản vẽ thiết kế. Độ vồng công nghệ tạo phôi sẽ khác với độ vồng thiết kế, nhưng khi hàn hoàn thiện dầm thì độ vồng của dầm được đo kiểm theo độ vồng thiết kế. Sai số về độ vồng cũng phải tuân thủ theo bản vẽ thiết kế.

– Sai số độ vồng quy định không được phép âm, chỉ được phép dao động từ 0 đến giới hạn trên.

– Đối với cầu trục dầm đôi sai lệch độ vồng trên hai dầm Δf = f1-f2.

|Δf| ≤ 2.

f1 là độ vồng thực tế trên dầm 1.

f2 là độ vồng thực tế trên dầm 2.

g 519
Chế tạo dầm cầu trục dạng hộp

5. Độ nghiêng của tấm thành

e ≤ H/400

Do nghieng tam thanh
Độ nghiêng tấm thành

6.Độ vặn của dầm hộp

Lk ≤ 18000 thì e ≤ 6mm.

Lk > 18000 thì e = Lk/3000.

Lk: là chiều dài của dầm.

Do van dam hop
Độ vặn dầm hộp

7.Độ cong của dầm hộp

e = Lk/6000

Max e ≤ 3.

Trong trường hợp Lk > 30m thì sẽ có chỉ định cụ thể trên bản vẽ.

Do cong dam hop
Dung sai độ cong dầm hộp

Hy vọng các bạn đã có những thông tin bổ ích qua bài viết này.

Trân trọng!

0/5 (0 Reviews)

Các tin liên quan

0976076220